SRPS ISO 9001:2015

Sertifikat: ISO 9001:2015

SRPS ISO 9001:2015

U cilju daljeg poboljšanja nivoa usluga prema svojim kupcima, HPSTECH, od februara 2020. godine primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.