Logos NSK RHP NTN

Ultra precizni kuglični ležajevi sa kosim dodirom

serije 79XX, 70XX i 72XX

NSK precizni ležajevi visokih performansi (NSKHPS) sa kosim dodirom odlikuju se visokom dinamičkom nosivošću i pogodni su za aplikacije gde su male i srednje operativne brzine prisutne i visoka nosivost. NSK tehnologija omogućava samo primenu materijala visoke čistoće u proizvodnji super preciznih ležajeva koji utiču na povećanje radnog veka ležajeva i do 15% u odnosu na konkurenciju.

Preuzmi:

Karakteristike

 • Ugao dodira 15˚ (C), 25˚ (A5) i 30˚ (A)
 • Dva tipa kaveza u zavisnosti od primene/aplikacije: poliamidni (TYN) i fenolna smola (TR)
 • Klasa preciznosti: P2, P3 i P4
 • Dva tipa dizajna ležajeva: vođen spoljašnjim prstenom i kuglicama
 • Visoke operativne brzine ležajeva koji pri tom generišu malo trenje i male temperature
 • Ležajevi sa bezkontaktnim zaptivkama takođe dostupni (V1V)
 • Definisan prednapon
 • Mogućnost uparivanja u različitim izvedbama
novi model

NSK ROBUST serija visoko preciznih ležajeva BER i BNR za SPINDL motore

NSKROBUST serija

Ležajevi visokih performansi specijalno razvijeni za visoko brzinske operacije koje pri tom generišu male radne temperature. Dizajnirani za preciznu mašinsku obradu (motorna vretena) gde je tražena visoka preciznost obrade elemenata i izrazito visoke brzine.

Preuzmi:

Karakteristike

 • Dimenzione serije 10, 19, 20 i 29 dostupne – pogledati brošuru
 • Kontaktni ugao od 18˚ (BNR) i 25˚ (BER)
 • Dva tipa kuglica: čelične i keramičke
 • Dva tipa kaveza: fenolna smola (TR) i poliamidni kavez (TYN)
 • Visoka krutost ležajeva = duži životni vek
 • Ležajevi koji generišu male temperature u operativnim uslovima
 • Visoke operativne brzine
 • Ležajevi sa bezkontaktnim zaptivkama dostupni (V1V)
 • Klasa preciznosti: P3
 • Aplikacija: visokobrzinski elektro motori CNC motor vretena
novi model

NSKHPS-RHP aksijalni kuglični ležajevi za uležištenje zavojnih vretena

TAC i BSB serija

Specijalno dizajnirani NSKHPS-RHP ležajevi za uležištenje zavojnih vretena odlikuje visoka pouzdanost koja je dodatno unapređena primenom materijala visoke čistoće u njihovoj proizvodnji, a što je imalo najveći uticaj na povećanje životnog veka ležajeva – dinamička nosivost ležajeva je povećana za 5% u odnosu na standardne ležajeve.

Preuzmi:

Karakteristike

 • Jednoredni aksijalni kuglični ležajevi sa kosim dodirom, ugao dodira 60˚, TAC serija
 • Ležajevi sa kontaktnim zaptivkama dostupni, TAC serija, DDG
 • Dvoredni aksijalni ležajevi sa kosim dodirom, 60˚, zaptiveni – kontaktni, BSN i BSF serija
 • Rupe za lakše montiranje na spoljnom prstenu – BSF serija
 • Visoka preciznost, P2B klasa (P2 – operativna) za BSF I BSN serija
 • Rupe za podmazivanje na spoljnm prstenu – BSF i BSN
 • Mogućnost uparivanja za sve serije – TAC, BSF i BSN
 • Ležajevi na stanju, TAC i BSN serija
novi model

Proces proizvodnje super preciznih ležajeva

Uvid u proces proizvodnje super preciznih ležajeva u NSK fabrici u Nevark-u. Da bi zadovoljio zahteve tržišta za veće brzine, pouzdanost i visok kvalitet proizvoda, NSK je ulagao u nove materijale i proizvodne tehnike u svom proizvodnom pogonu u Nevark UK.

Pogledajte i ostale proizvode

Pošalji upit