NSK | HPSTech Partner

NSK Japan je svetski broj 1 proizvođač kugličnih navojnih vretena na svetu. NSK navojna vretena su razvijena kroz preciznutribologiju (tehnologija kontrole trenja) gde se poseban akcenat stavlja na proizvodne procese ikontrolu kvaliteta. NSK nudi kompletne serije, brušenih i valjanih navojnih vretena, od minijaturnih do dimenziono veoma velikih, za mašinsku obradu i brizgalice kao i za generalnu mašinsku upotrebu. NSK reference su DMG MORI, OKUMA, MAZAK, FANUC, itd.

Navojna vretena sa kompatibilnom navrtkom

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i uz pomoć napredne tehnologije, NSK je razvio novu seriju kugličnih navojnih vretena sa kompatibilnim navrtkama gde je moguće odvojeno poručiti navrtke, a odvojeno navojna vretena.

Nova serija navojnih vretena je u potpunosti usaglašena sa DIN 69051 standardom. Osnovna karakteristika nove serije se ogleda u značajnom smanjenju nivoa buke, a shodno tome i njihovoj primeni u raznim aplikacijama gde su prisutne visoke brzine.

Preuzmi:

Karakteristike

 • Navojno vreteno proizvedeno BSX tehnologijom (High Accuracy Hard Whirling Process)
 • Prečnik vretena od 15–32mm. Korak od 5–20mm
 • Dimenzije flanše (debljina flanše, prečnik rupa na flanši, dijagonala flanše) prema DIN69501-5
 • Aksijalni zazor ili prednapon: 0,020mm
 • K1 jedinica za podmazivanje – opciono
 • Klasa preciznosti C7
 • Navrtka i vreteno su kompatibilni. Moguće poručiti navrtku i vreteno odvojeno
 • Mogućnost sečenja na meru u preciznosti 0.08–0.10mm
 • Mogućnost obrade krajeva prema dostavljenom crtežu ili preporučenim rešenjima iz kataloga
 • Kućišta sa ležajevima za uležištenje navojnih vretena dostupna, CAD crteži i 3D modeli
 • Aplikacije: transportna oprema, automatizovani sistemi, roboti itd.
novi model

Brušena navojna vretena sa recirkulacionom kugličnom navrtkom

proizvođač NSK, vretena visoke preciznosti

NSK navojna vretena sa recirkulacionom kugličnom navrtkom

Brušena navojna vretena proizvođača NSK odlikuju se tri puta dužim servisnim intervalom u odnosu na standardna navojna vretena drugih proizvođača. Ovo je jedna od najbitnijih karakteristika koju proizvođači CNC mašina imaju u vidu prilikom dizajniranja i projektovanja istih. Produženje servisnog intervala se postiže NSK tehnologijom obrade materijala kojom se obezbeđuje posebna tekstura površinskog dela koja dodatno zadržava uljni film neophodan za nesmetano linearno kretanje i sprečavanja kontakta metala o metal.

Preuzmi:

Karakteristike

 • Prečnik vretena od 32–63mm. Korak 10, 15, 20, 25, 30 i 40mm
 • Dva tipa navrtke u zavisnosti od prečnika navojnog vretena ZSS i ZSD – pogledati katalog
 • Dizajnirana da podnesu visoke brzine i nosivosti
 • Nizak obrtni moment
 • Nizak nivo buke
 • Visoka preciznost u klasi C3 i C5
 • Dimenzije navrtke prema DIN standardu
 • Tehnologija “TF čelik” za duži vek trajanja – pogledati katalog
 • Veća otpornost na oštećenja površine navojnog vretena zahvaljući TF tehnologiji.
 • Obrada krajeva prema zahtevima kupca
 • Kućišta sa ležajevima za uležištenje navojnih vretena dostupna, CAD crteži i 3D modeli
 • Kratak rok isporuke (oko 60 dana u zavisnosti od dimenzija vretena)
novi model

Valjana navojna vretena sa recirkulacionom kugličnom navrtkom

NSK precizno valjana vretena, nova generacija

NSK precizno valjana navojna vretena nove generacije postaju veoma popularna u različitim aplikacijama, a najviše zbog visoke pouzdanosti i niskih troškova održavanja. Unapređeno je zaptivanje kotrljajne staze kuglične navrtke koje u kombinaciji sa K1 jedinicom za podmazivanje obezbeđuje produženje servisnog intervala. Uglavnom se koriste u aplikacijama gde je povećan nivo kontaminacije i gde su prisutne visoke operativne brzine.

Preuzmi:

Karakteristike

 • Precizno valjana navojna vretena, klasa preciznosti Ct5 i Ct7
 • Dimenzije flanše (debljina flanše, prečnik rupa na flanši, dijagonala flanše) prema DIN69501-5
 • K1 jedinice za podmazivanje dostupne – opciono
 • Definisan prednapon
 • Pogodna za aplikacije gde su prisutne visoke brzine
 • Kućišta sa ležajevima za uležištenje navojnih vretena dostupna, CAD crteži i 3D modeli
 • Dozvoljena rotaciona brzina: d x N vrednost <= 150.000
 • Mogućnost obrade krajeva prema dostavljenom crtežu
 • Aplikacije: mašine za obradu drveta, transportna oprema, roboti itd.
novi model

Montiranje kugličnog navojnog vretena i kućišta sa ležajem za uležištenje navojnog vretena

Pošalji upit